slider1
slider4
slider3
previous arrow
next arrow

O nás

O násOd roku 1993 patříme mezi přední výrobce alternativních paliv z tříděného odpadu v České republice.

Poskytujeme široké spektrum řešení v oblasti odpadového hospodářství. Společnost EcoWasteEnergy se zaměřuje na tři hlavní skupiny odpadů, kterými jsou pevné odpady, kaly a odpadní oleje a použité pneumatiky. Tyto odpady jsou následně energeticky zhodnocovány v cementárenské peci.

Nabízíme bezpečné a racionální řešení pro firmy i obce, vytváříme hodnotu pro společnost, průmysl, stejně jako životní prostředí. Termické využití odpadů je, hned po metodě opětovného použití materiálu, jednou z nejekologičtějších metod zužitkování. Snižuje objem odpadu určeného k uložení na skládkách a potřebu uskladnění spodní strusky vznikající spalováním odpadu v klasických spalovnách. Výroba cementu je obecně velmi energeticky náročná; využitím alternativních paliv dochází k významné úspoře paliv tradičních, zejména zemního plynu a černého uhlí, pro další generace. Vysoké teploty v cementárenských pecích garantují bezpečné a bezezbytkové spoluspalování odpadu kontrolovatelné z environmentálního hlediska.

Odpad určený k výrobě energie musí splňovat určité technické parametry – environmentální, bezpečnostní a kvalitativní. To vše EcoWasteEnergy zajišťuje skrze obchodní oddělení a výrobní proces. Než je odpad dodán cementárně, prochází tříděním, testováním v laboratoři a několikafázovým mechanickým zpracováním na nejmodernějších zařízeních.

Hodnoty

Ochrana životního prostředí je pro nás na prvním místě

Společnost EcoWasteEnergy si uvědomuje důležitost své podnikatelské role v systému celé skupiny CEMEX. Filozofie skupiny shrnutá ve sloganu „Stavíme lepší budoucnost“ zahrnuje komplexní soubor prvků environmentální politiky. V souladu s těmito hodnotami EcoWasteEnergy buduje cestu ke zdravému životnímu prostředí a chrání přírodní zdroje pro budoucí generace.

Kontrola kvality bez kompromisů

Kontrola kvality je jedním ze základních pilířů naší výrobní strategie. Komplexní systém kontroly v laboratoři zahrnuje určení původu odpadu, kontrolu složení vstupních surovin i výsledného paliva tak, aby bylo zabezpečeno maximálně ekologické zhodnocení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou samozřejmou součástí našich každodenních procesů a činností. Usilujeme o vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance a dodavatele. Neustále se zlepšujeme a uplatňujeme filozofii nulové tolerance k pracovním úrazům.

Služby

Jsme expertem na zpracování a úpravu různých druhů odpadů a jejich další zhodnocení. Naši zákazníci se spoléhají na naše zkušenosti a znalosti od shromáždění odpadu až po logistiku.

Mezi nejčastěji používané typy průmyslových odpadových materiálů patří např. směsné obaly, textil, nerecyklovatelné plasty, dřevo a různé kompozitní odpady. Další odpad je získáván z přebytků tříděného komunálního odpadu a nerecyklovatelného komunálního odpadu a ostatních spalitelných zbytků z dalšího třídícího procesu. Dokážeme využít také běžný papír, plast, tetrapaky a kontaminované plasty.

Garancí odborného nakládání s odpady je i členství v ČAOH – největší české asociaci sdružující významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Cemex

Mateřská skupina Cemex je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích.

Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností Holcim provozuje Cemex v Česku více než 60 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu.

Cemex v České republice zaměstnává okolo 1000 zaměstnanců a je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb.

Více informací o skupině Cemex naleznete zde.

Všechny online projekty Cemex si můžete prohlédnout zde. 

Dokumenty

Systém řízení environmentu

Kontakt

EcoWasteEnergy s.r.o.

IČO: 49814125
DIČ: CZ49814125

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4781.

Sídlo společnosti:

Tovární 296
538 04 Prachovice

Ochrana osobních údajů

Kanceláře - expedice:

provozovna Skoranov
Skoranov 64
538 43 Třemošnice

Najdete nás zde:

GPS: 49° 53' 6,99" N 15° 37' 36" E

Technický ředitel:

Ing. František Dvořák, MBA
e-mail: frantisek.dvorak@cemex.com

Obchodní oddělení:

Michal Plodík, AFR Business Manager
Tel.: +420 469 660 285
Mobil: +420 724 826 346
e-mail: michal.plodik@cemex.com

Váha:

Tel.: +420 469 660 290
Mobil: +420 724 220 547
e-mail: hana.fisarova@cemex.com, irena.novakova@cemex.com

EcoWasteEnergy je součástí skupiny CEMEX

Kontaktní formulář

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva